La numeració romana

El sistema de numeració romana s’utilitza encara avui en determinats aspectes de la vida quotidiana. El sistema de símbols per a representar els nombres creat pels romans va tenir el mèrit de ser capaç d’expressar tots els nombres de l’1 a l’1000000 utilitzant només set lletres:
I per l’1,
V pel 5,
X pel 10,
L pel 50, 
C pel 100, 
D pel 500 i
M pel 1000.


A continuació teniu un parell de vídeos per aclarir la numeració romana:
 

 
Activitats per practicar la numeració romana:

http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/romans/jclic/romans.jclic.zip&lang=ca&title=Numeraci%C3%B3+romana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada