Picasso

Clicant a la següent imatge s'accedeix a un memory. Hi ha 3 nivells amb límit de temps, però també podeu jugar sense límit més tranquil·lament, ja que als alumnes d'infantil els pot costar un poc.

El següent aplicatiu es poden crear cares a l'estil Picasso.

Dibuixos d'un sol traç