Utilitza el mòbil de forma segura

Amb aquest petit joc els nostres alumnes, i inclús els adults,  podran saber si utilitzen el mòbil de forma segura, si fan un ús correcte. 
A mesura que avança el joc et donen consells de seguretat i al final et donen una puntuació.