Plantes amb flor i sense flor

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/Las%20plantas/contenido/cm07_oa01_es/index.html

Vídeo sobre la fotosintesi


Eduteca - Les plantas: tipus, relació i reproducció

Jclic La reproducció de les plantes

Paquet d'activitats sobre la reproducció de les plantes, les flors, els fruits i la pol·linització.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/repflor/jclic/repflor.jclic.zip&lang=ca&title=La+reproducci%F3+de+les+plantes

Educaplay Parts de la flor

Parts de la flor
  Parts de la flor 2

Jclic sobre les plantes

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/plantes2/jclic/plantes2.jclic.zip&lang=ca&title=Les+plantes

Quadern virtual sobre les plantes

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/plantes_ca/html/index.htm?&skin=infantil&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

Vídeo parts d'una planta