El verb

El verb del CEIP Vialfàs

LES FRACCIONS

Les fraccions (Edilim) del CEIP Vialfàs

Hi trobareu activitats sobre els termes de la fracció (acolorir i emplenar espais), la lectura de fraccions(relacionar), la comparació de fraccions (omplir espais, comparar, relacionar, arrossegar), la fracció d'una quantitat(relacionar, emplenar, resoldre, problemes), la fracció com a quocient (relacionar i completar) i fraccions equivalents(emplenar, resoldre, recerca de termes, destriar i problemes).


La superficie

Una superfície és una extensió de terra o el límit d'un cos. En matemàtiques és una unitat que senyala un cos de dues parts, l'amplada i la llargada

PER TANT TAMBÉ HI HA UNITATS DE SUPERFÍCIE QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR UN COSTAT PER UN ALTRE, PER EXEMPLE UN METRE PER UN METRE M X M = M2.


I PER TANT TENIM AQUESTA TAULA


Recordem que el METRE QUADRAT és la unitat principal de superfície, i que per sota en tenen més i es diuen SUBMÚLTIPLES del METRE QUADRAT.


Descomposició de factors primers

http://www.genmagic.org/mates1/md1.swf

Fracció d'un nombre

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/numeracion/deposito.swf

Fraccions i nombres mixtos

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22891806/santillana/sexto/mate/mate6/mate6/recursos/la/U06/pages/recursos/143304_P81/es_carcasa.html

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22891806/santillana/sexto/mate/mate6/mate6/recursos/la/U06/pages/recursos/143304_P88_1/es_carcasa.html


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions3.swf

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions4.swf