Un camell d'Orient

Hi ha nadaletes molt tendres, però hi ha altres que estan plenes d'humor, com aquesta del grup Manel: Un camell d'Orient. Podem descarregar-se la cançó i escoltar-la i també descarregar-se la lletra amb el pentagrama, per a poder interpretar-la i cantar-la nosaltres.

Molt divertida!

Vist a http://bibliopoemes.blogspot.com.es

Activitat per treballar a classe
CLICA

Noms individuals i Noms col·lectius

Els noms poden ser individuals o col·lectius:
  • Els noms individuals designen una sola persona, animal o cosa: ploma, jugador ...
  • Els noms col·lectius designen un conjunt de persones, animals o coses: ramat, plomatge, estol, eixam...

Noms comuns i Noms propis

Els noms poden ser comuns o propis:
  • Els noms comuns designen qualsevol persona, animal o cosa: nen, gos, taula, avi...
  • Els noms propis designen una persona en concret, una ciutat, un riu, un mar ..., i s'escriuen sempre amb majúscula: Joel, Terrassa, Sant Llorenç, Barcelona, Ebre ...

Noms propis i noms comuns

Una altra activitat de noms comuns i noms propis: