La numeració romana

El sistema de numeració romana s’utilitza encara avui en determinats aspectes de la vida quotidiana. El sistema de símbols per a representar els nombres creat pels romans va tenir el mèrit de ser capaç d’expressar tots els nombres de l’1 a l’1000000 utilitzant només set lletres:
I per l’1,
V pel 5,
X pel 10,
L pel 50, 
C pel 100, 
D pel 500 i
M pel 1000.


A continuació teniu un parell de vídeos per aclarir la numeració romana:
 

 
Activitats per practicar la numeració romana:

http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/romans/jclic/romans.jclic.zip&lang=ca&title=Numeraci%C3%B3+romana

Ortografia : G, GU y GÜ (SONIDO SUAVE)


Las palabras que llevan las sílabas ga, gue, gui, go, gu, la g tiene un sonido suave: gato, Águeda, guiso, gota, gusano.
Las palabras que llevan las sílabas ge, gi, la g tiene un sonido fuerte: geranio, ágil.


EJERCICIOS:Rellena los espacios en blanco con G, GU o GÜ, según convenga. Después comprueba tus respuestas.
http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogu.htm

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U10/04.htm
 
DICTADO. USO DE LA G
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/779271/dictado_de_palabras___g.htm

Plantes amb flor i sense flor

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/Las%20plantas/contenido/cm07_oa01_es/index.html

Vídeo sobre la fotosintesi


Eduteca - Les plantas: tipus, relació i reproducció

Jclic La reproducció de les plantes

Paquet d'activitats sobre la reproducció de les plantes, les flors, els fruits i la pol·linització.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/repflor/jclic/repflor.jclic.zip&lang=ca&title=La+reproducci%F3+de+les+plantes

Educaplay Parts de la flor

Parts de la flor
  Parts de la flor 2

Jclic sobre les plantes

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/plantes2/jclic/plantes2.jclic.zip&lang=ca&title=Les+plantes

Quadern virtual sobre les plantes

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/plantes_ca/html/index.htm?&skin=infantil&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

Vídeo parts d'una planta

Lengua castellana. La C, la QU y la K

El sonido con el que empiezan las palabras quiere  y cuento se escribe:

                  - c delante de a, o, u: carta, comida, acusar.
                  - qu delante de e, i: paquete, aquí
                  - c antes de r y de la l: cresta, clase.
                  - K en algunas palabras, muy pocas: Kiwi, Karaoke


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Uso_de_C_Q_K/c_q_k.html

http://www.testeando.es/test.asp?idA=57&idT=xwtcamxj

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal04.htmL'escala de l'Univers interactiva

No ens podem arribar a imaginar que de petits que som dins de l'Univers. En aquesta simulació interactiva, ens podem fer una petita idea del minúsculs que som.

La Terra. L'Univers

La Terra. L'Univers


GENERAL:
Animació i exercicis interactius per conéixer l'Univers:
www.ign.es//mi_amiga_la_tierra

Animació i exercicis interactius de SM per conéixer el Sistema Solar:
www.librosvivos.net

Animació per veure els moviments de la Terra:
www.juntadeandalucia.es/averroes

Animacions que simulen...
www.juntadeandalucia.es/simuladores

Per saber-ne més cliqueu al seguent enllaç, conté informació i també jocs interactius:
www.educa.jcyl.es/astronomia_primaria

Agència europea de l'espai per a nens. Una revista a la vostra mida!
www.esa.int/esaKIDSes


Per començar a conéixer el nostre planeta ací tenim un vídeo que ens explica on està, les seues parts i coses molt interessants. Segur que descobriu moltes coses! (Dura 9 minuts i 45 segons)

La tierra. El universo (lexandro777)
 
JOCS
En aquesta pàgina del Cnice tenim englobat en el tema MI PLANETA diversos jocs per recordar i aprendre: l'Univers i el Sistema Solar, el clima, la representació de la Terra i l'organització d'Espanya. Molt interessant i entretingut.
ares.cnice.mec.es 

Vídeo : Teoria del Big Bang i la Formació del Sistema Solar

 Teoria del Big Bang


En Guillem durant la seva exposició ens ha mostrat aquest fragment de vídeo en el que s'explica breument la formació del Sistema Solar i els planetes.