I tu com et poses?

I TU COM ET POSES?
És una aplicació que ens permet avaluar si les postures que adoptem habitualment són les correctes.

El cos humà - Aparell locomotor

Aulanet: Portal informatiu sobre el cos humà 2.0

Proyecto Agrega: Pàgina molt interessant amb vídeos explicatius i activitats


E-vocación: Pàgina on estudiar el nom dels ossos i músculs del nostre cos.
Wikisaber: sobre les articulacions

Video sobre les articulacions

Quadern virtual: Quadern d'activitats sobre l'aparell locomotor


Joc scratch sobre l'esquelet

Sopa de lletres dels ossos del cos humà