Poema La casa que vull

Aquí teniu el vídeo de la casa que vull de Joan Salvat Papasseit interpretat per Lluis Llach.

Palabras acabadas en -Z y -D


Se escriben con -d final:
  • Las palabras que forman el plural en -des: universidad → universidades.
  • Las formas del imperativo de la segunda persona del plural: pasad, ved.
Se escriben con -z final:
  • Las palabras que forman el plural con -ces: cruz → cruces.

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/74/html/datos/01_lengua/03_Recursos/03_t/actividades/ortografia/14.htm


http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Lengua/ud6_pag100_nn/index.html

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/ortografia/la_d_z_final/la_d_z_final.html

El verb

El verb del CEIP Vialfàs

LES FRACCIONS

Les fraccions (Edilim) del CEIP Vialfàs

Hi trobareu activitats sobre els termes de la fracció (acolorir i emplenar espais), la lectura de fraccions(relacionar), la comparació de fraccions (omplir espais, comparar, relacionar, arrossegar), la fracció d'una quantitat(relacionar, emplenar, resoldre, problemes), la fracció com a quocient (relacionar i completar) i fraccions equivalents(emplenar, resoldre, recerca de termes, destriar i problemes).


La superficie

Una superfície és una extensió de terra o el límit d'un cos. En matemàtiques és una unitat que senyala un cos de dues parts, l'amplada i la llargada

PER TANT TAMBÉ HI HA UNITATS DE SUPERFÍCIE QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR UN COSTAT PER UN ALTRE, PER EXEMPLE UN METRE PER UN METRE M X M = M2.


I PER TANT TENIM AQUESTA TAULA


Recordem que el METRE QUADRAT és la unitat principal de superfície, i que per sota en tenen més i es diuen SUBMÚLTIPLES del METRE QUADRAT.


Descomposició de factors primers

http://www.genmagic.org/mates1/md1.swf

Fracció d'un nombre

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/numeracion/deposito.swf

Fraccions i nombres mixtos

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22891806/santillana/sexto/mate/mate6/mate6/recursos/la/U06/pages/recursos/143304_P81/es_carcasa.html

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22891806/santillana/sexto/mate/mate6/mate6/recursos/la/U06/pages/recursos/143304_P88_1/es_carcasa.html


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions3.swf

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions4.swf