La síl·laba tònica

 Trobem un gran ventall de pàgines web on es treballa la sïl·laba tònica (Text-Galera, Genmagic, edu365...)