Operacions combinades

Practica les operacions combinades!!!

Genmagic.org

Editorial Anaya

bs00813_.gif (8022 bytes)
Operacions combinades interactives

Altres adreces: 
Thatquiz.org


Posa a prova el que saps:Exercicis: