Tipologies textuals

A l'àrea d'expressió escrita treballarem les diferents tipologies textuals.

Tipus de Text