Geometria plana

Jclic per treballar els diferents polígons (classificació, parts, etc) i en concret els tipus de triangles.