Aprén les taules de multiplicar amb la calculadora

Una manera curiosa i divertida de comprovar si hem aprés bé les taules de multiplicar!!!