Els determinants.JCLic per repassar els determinants : 
articles, numerals, demostratius i possessius.